Indie game

Wikipedia încă nu are o pagină despre Indie game.