Analiza spectroscopică a moleculelor organice

economie
Analiza spectroscopică a moleculelor organice

Introducere

Spectroscopia este o metodă importantă de analiză a moleculelor organice din punct de vedere structural. Acest proces implică studierea modului în care moleculele absorb și emit radiație electromagnetică în diferite regiuni de frecvență. Această analiză are o gamă largă de aplicații, inclusiv în identificarea substanțelor chimice, determinarea compușilor chimici în soluții și investigarea proprietăților materialelor.

Spectroscopie în infraroșu

Spectroscopia în infraroșu (IR) este cea mai utilizată tehnică spectroscopică în analiza moleculară. Acest proces utilizează radiația infraroșie pentru a măsura modul în care moleculele absorb energia în acest interval de frecvență specific. În spectroscopia în infraroșu, fiecare grup funcțional prezintă un set distinct de benzi de absorbție.

Benzile de absorbție specifice ale grupurilor funcționale

  • Carbonyl (C=O) - 1700-1750 cm^-1
  • Alcool (-OH) - 3200-3600 cm^-1
  • Amine (-NH2) - 3300-3500 cm^-1
  • Nitrili (-C≡N) - 2200-2300 cm^-1

Spectroscopia Raman

Spectroscopia Raman utilizează radiația laser pentru a măsura energiile moleculare după disiparea energiei datorată interacțiunii cu radiația laser. Această metodă este sensibilă la distribuția sarcinilor electronice și în special la vibrațiile moleculare. Spectroscopia Raman este utilizată în special pentru analiza moleculelor organice complexe.

Spectrele Raman pentru hidrocarburi nesaturate

  • Valențe (-CH-) - 2850-3000 cm^-1
  • Deformări (-CH2-) - 1350 cm^-1
  • Deformări (-CH3-) - 1450 cm^-1

Spectroscopia UV-vis

Spectroscopia UV-vis măsoară absorbția radiației electromagnetice la lungimi de undă în spectrul ultraviolet și vizibil. Această metodă este utilizată în special pentru analiza compușilor organici conjugați.

Exemple de compuși organici conjugati

  • Beta-caroten - absorbție maximă la 450 nm
  • Licopen - absorbție maximă la 500 nm
  • Clorofil - absorbție maximă la 660 nm

Concluzii

În concluzie, spectroscopia este o metodă importantă și valoroasă în analiza structurală a moleculelor organice. Spectroscopia în infraroșu, spectroscopia Raman și spectroscopia UV-vis sunt utilizate pentru a studia proprietățile fizice și chimice ale moleculelor organice. Aceste tehnici sunt utile în identificarea compușilor chimici, determinarea structurii moleculare și monitorizarea schimbărilor de starea fizică.