Calcularea derivatelor și integralelor cu exemple practice

Introducere

Calcularea derivatelor și integralelor au fost două dintre cele mai importante concepte în matematică încă de la începuturile acesteia. Acestea sunt folosite pentru a calcula viteza de schimbare a unui obiect sau a unei idei, sau pentru a găsi aria sub o curbă. În acest articol vom discuta despre cum să calculăm derivata și integra la nivel de bază într-un mod practic și util, cu exemple relevante și explicative.

Calcularea Derivatelor

Derivata unei funcții reprezintă viteza de schimbare a acesteia. Este modul în care calculăm cât de mult se schimbă o funcție la un anumit moment dat. Într-un mod formal, derivata unei funcții poate fi scrisă sub formă de limită. În esența sa, derivata unei funcții măsoară cât de mult se schimbă valorile unei funcții în vecinătatea unui anumit punct. Pentru a calcula această valoare, am putea folosi definiția clasică sau am putea folosi câteva tehnici diferite, cum ar fi:
  • Regula puterii
  • Regula lanțului
  • Regula produsului
  • Regula cotangentului
Să luăm, de exemplu, funcția f(x) = x². Putem calcula derivata acestei funcții astfel: f(x) = x² f'(x) = 2x În acest caz, derivata funcției f(x) este 2x. Aceasta reprezintă viteza de schimbare a funcției în orice punct x.

Exemplu practic

Un exemplu practic ar fi să ne gândim la o mașină care accelerează de la staționarea completă. Putem folosi derivata pentru a calcula viteza de accelerație a acesteia în orice moment. Dacă mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în șase secunde, atunci viteza de accelerație a acesteia este de aproximativ 16,7 km/h/s.

Calcularea Integralelor

Integrala unei funcții reprezintă aria sub o curbă reprezentând acea funcție. Este modul în care calculăm cât de mult spațiu este cuprins sub acea curbă și este de asemenea o măsură a volumului. Deși poate părea puțin mai complicat decât calcularea derivatei, integrarea unei funcții poate fi învățată cu ușurință printr-o serie de tehnici diferite, cum ar fi:
  • Integrala definită
  • Metoda substituției
  • Metoda de integrare după părți
  • Metoda de fracții parțiale
Să luăm, de exemplu, funcția f(x) = x². Pentru a calcula integrala acestei funcții, ar trebui să calculăm integrala definită de la 0 la x. ∫ x² dx = (x³/3) + C În acest caz, integrala funcției f(x) este (x³/3) + C.

Exemplu practic

Un exemplu practic ar fi să ne gândim la un reciprocator care umple o cadă cu apă. Putem folosi integralele pentru a calcula cât timp va dura umplerea acelei căzi și câtă apă se va folosi. Pentru a face acest lucru, vom avea nevoie de o funcție care să ne spună cât de multă apă este aplicată pe fiecare unitate de timp. Această funcție poate fi integrată pentru a calcula cât timp va dura umplerea căzii și care va fi cantitatea de apă utilizată.

Concluzie

În acest articol am discutat despre cum să calculăm derivata și integra la nivel de bază, într-un mod practic și util. Am prezentat câteva dintre tehnicile de bază pentru calculul acestora, precum și exemple practice pentru fiecare. Calcularea derivatelor și integralelor sunt două abilități de bază pe care orice persoană interesată de matematică ar trebui să le stăpânească. Aceste competențe sunt relevante nu doar pentru matematică, ci și pentru fizică, inginerie și multe alte domenii.