Cele mai utile formule matematice pe care trebuie să le cunoști

Introducere

Matematica poate fi o materie intimidantă pentru multe persoane. Cu toate acestea, există anumite formule matematice pe care trebuie să le cunoști pentru a avea o bază solidă în matematică. Aceste formule pot fi utile în viața de zi cu zi sau în cariere în domenii precum știința, tehnologia, ingineria sau matematica. În acest articol, vom explora cele mai utile formule matematice pe care trebuie să le cunoști.

Algebră

1. Formula binomului lui Newton

Formula binomului lui Newton este o formulă care permite ridicarea unei sume la o putere dată:

(a + b)ⁿ = ∑ (n i ) aⁿ⁻ⁱ bⁱ

unde:

 • n - puterea la care se ridică suma
 • i - coeficientul binomial
 • a și b - termenii înșiși

Această formulă este foarte utilă în calculul probabilității, în teoria jocurilor și în analiza combinatorică.

2. Formula generală a ecuației de gradul al doilea

Formula generală a ecuației de gradul al doilea este următoarea:

ax² + bx + c = 0, x = (-b ± √(b² - 4ac))/2a

unde:

 • a, b, c - coeficienții ecuației (numere reale sau complexe)
 • x - necunoscuta

Această formulă este utilizată în multe domenii ale matematicii și științelor precum fizica, ingineria și economia.

Geometrie

1. Formula perimetrului și a suprafeței unui cerc

Perimetrul unui cerc este dat de:

P = 2πr

Unde:

 • r - raza cercului
 • π - numărul lui Pi (~3.14)

Suprafața unui cerc este dată de:

A = πr²

Aceste formule sunt utilizate în geometria analitică și în multe aplicații practice de la calcularea circumferinței roților de mașină până la calculul suprafeței unor piese pentru fabricarea de mașinării.

2. Formula teoremei lui Pitagora

Formula teoremei lui Pitagora este una dintre cele mai cunoscute formule din geometrie:

a² + b² = c²

unde:

 • a, b - lungimile catetelor triunghiului dreptunghic
 • c - lungimea hipotenuzei triunghiului dreptunghic

Această formulă este folosită în geometria plană și solidă și poate fi aplicată în multe probleme practice, precum calcularea distanțelor de zbor sau dimensiunile camerelor.

Calcul diferențial și integral

1. Regula lanțului

Regula lanțului este o formulă care este utilizată pentru calcularea derivatei unei funcții compuse:

(f ∘ g)'(x) = f'(g(x)) * g'(x)

unde:

 • f și g sunt funcții
 • f' și g' sunt derivatele funcțiilor f și g

Această formulă este utilizată în calcul diferențial și este utilă în soluționarea problemelor de optimizare și în modelarea proceselor fizice, economice sau tehnologice.

2. Regula integrării prin părți

Regula integrării prin părți este o formulă utilizată pentru calculul integralelor denumite „produs de două funcții”:

∫ u'(x)v(x) dx = u(x)v(x) - ∫ u(x)v'(x) dx

unde:

 • u și v sunt funcții
 • u' și v' sunt derivatele funcțiilor u și v

Această formulă este utilizată în calculul integral și este utilă în soluționarea problemelor de optimizare și în modelarea proceselor fizice, economice sau tehnologice.

Concluzii

În acest articol, am explorat cele mai utile formule matematice pe care trebuie să le cunoști. Aceste formule sunt utile în multe domenii ale matematicii și științelor și pot fi aplicate în multe probleme practice. De la calcularea suprafeței unui cerc până la soluționarea ecuațiilor de gradul al doilea, aceste formule sunt esențiale pentru o înțelegere solidă a matematicii. Dacă doriți să excelați în domeniul matematicii, asigurați-vă că cunoașteți aceste formule și înțelegeți cum să le aplicați.