Compuși organici și anorganici

Compuși organici și anorganici

În lumea științifică, se disting două categorii principale de compuși: organici și anorganici. Această clasificare este făcută pe baza structurii moleculare a compușilor, deși în mod tradițional s-a considerat că un compus organic este un compus care conține atomi de carbon. Cu toate acestea, această definiție simplistă este prea restrânsă, dat fiind că există compuși organici care nu conțin carbon.

Compușii organici sunt definiti ca fiind cei care sunt compuși ai carbonului care formeaza legături carbon-carbon și carbon-hidrogen, alături de alte elemente, cum ar fi oxigenul, azotul, sulf, fosfor sau halogenii. In mod obisnuit, compusii organici sunt sintetizati de plante sau animale vii, prin mecanisme biochimice specifice.

Printre cele mai cunoscute și importante clase de compuși organici se numără carbohidrații, lipidele, proteinele și vitaminele. Acești compuși au roluri importante în organismele vii, făcând parte din structura celulară și fiind implicați în procese metabolice, cum ar fi respirația și sinteza proteinelor.

Comparativ cu compușii organici, compușii anorganici sunt compuși care nu conțin legături carbon-carbon sau carbon-hidrogen. Acești compuși sunt formați în principal din elemente precum hidrogen, oxigen, azot, fosfor, sulf și halogeni. Compușii anorganici sunt importanti pentru functionarea multora dintre procesele fizice și chimice care au loc în lumea noastră.

Un exemplu de compus anorganic important este apa, care este formată din doi atomi de hidrogen și un atom de oxigen. Apa este esențială pentru supraviețuirea organismelor vii și pentru multe procese de fabricație. Alți compuși anorganici importanți includ acizii și bazele, sărurile și oxizii.

Acizii sunt compuși anorganici care eliberează ioni de hidrogen (H+) în soluție, în timp ce bazele eliberează ioni hidroxil (OH-) în soluție. Sărurile sunt compuși anorganici care se formează prin reacția dintre un acid și o bază, prin neutralizarea ionilor de hidrogen și hidroxizi, în timp ce oxizii sunt compuși anorganici care conțin oxigen și alte elemente.

În concluzie, compușii organici și anorganici sunt două categorii importante de compuși în lumea științifică, cu roluri esențiale în funcționarea organismelor vii și în multe procese fizice și chimice. În timp ce compușii organici sunt compuși ai carbonului, care formeaza legături carbon-carbon și carbon-hidrogen, alături de alte elemente, compușii anorganici sunt compuși care nu conțin legături carbon-carbon sau carbon-hidrogen și sunt formați în principal din elemente precum hidrogen, oxigen, azot, fosfor, sulf și halogeni.