Diviziunea meiotică și formarea de celule reproducătoare

economie

Diviziunea meiotică are loc în celulele reproductive și este responsabilă pentru formarea gametelor (celulele reproducătoare). Procesul de diviziune meiotică implică două etape principale: meioza I și meioza II.

Meioza I

Meioza I începe cu o fază de interfață, în care cromozomii se replică și își dublează numărul. Această fază este urmată de etapa de profază I, în care cromozomii se îndoiesc, formând perechi omoloage. Aceste perechi omoloage se vor atașa în puncte cunoscute sub numele de chiasmi, care vor permite schimbul de material genetic între cele două cromozomi.

  • Leptotenul - În această fază cromozomii devin vizibili cu ajutorul microscopului și sunt formate din două chromatide. Fiind în această fază, aceștia încep să se îngroșeze și să aibă un aspect filamentar.
  • Zigotenul - În această fază cromozomii omolozi se apropie și se apără. Apariția zonelor de încrucișare între cromozomi, denumite chiasmi, este un moment crucial al procesului de meioză, deoarece asigură transmiterea caracterelor genetice de la un părinte la celălalt.
  • Paquitenul - Ca și în profaza mitozei, în această fază apare condensarea cromozomală. La speciile diploide numărul de cromozomi se dublează, astfel încât fiecare cromozom este format din două cromatide identice și două brațe.
  • Diplotenul - La această etapă se termină moartea meiotică și se realizează desperecherea omologilor. În această fază, chiasme au crescut și s-a realizat un schimb al fragmentelor.
  • Diacineza - În această fază nu există încă diviziunea celulară, iar cromozomii își îngroapă și mai mult și se îndepărtează de nucleu. Este ultima fază a profazei meiotice.

Meioza II

Meioza II începe cu celulele din stadiul de haploid, adică cu celule care conțin deja numai jumătate din numărul de cromozomi ai celulelor somatice. Aceste celule este vor diviza în două, dând naștere la celulele fiice.

  • Metafaza II - În această etapă, cromozomii se pun în mediană, sub forma unui disc, alcătuind placa ecuatorului
  • Anafaza II - În această fază brațele cromozomilor divizează și se îndepărtează către cei doi poli opuși ai celulei. În același timp, fiecare cromozom se scurtează, pentru a arăta sub forma unei X, formate din două cromatide identice.
  • Telofaza II - În această etapă, celula se divizează în două celule fiice, iar cromozomii încep să se decondenseze și să formeze nucleoli. Această fază înseamnă sfârșitul procesului de diviziune meiotică.

Procesul de diviziune meiotică este esențial pentru reproducerea sexuală la animale și la multe plante. Având în vedere că meiotica culege aleator și amestecă materialul genetic, celulele rezultate vor fi întotdeauna diferite, ceea ce duce la diversitatea genetică. Această diversitate genetică este esențială în adaptarea organismelor la mediul lor înconjurător și în evoluția speciilor.

Deși procesul de diviziune meiotică poate fi complex și dificil de înțeles la prima vedere, este esențial pentru a permite formarea de celule reproducătoare și generarea diversității genetice. O mai buna înțelegere a acestui proces poate ajuta la înțelegerea modului în care organismele se adaptează și evoluează în timp și poate avea, de asemenea, aplicații practice în arii cum ar fi medicina și agricultura.