Ingineria civilă: impactul urbanizării asupra mediului înconjurător

economie
Ingineria civilă: impactul urbanizării asupra mediului înconjurător

Introducere

Ingineria civilă este o ramură a ingineriei care se ocupă cu proiectarea, construcția și întreținerea clădirilor, podurilor, drumurilor, stațiilor de tratare a apei și multe alte obiective. În ultimii ani, urbanizarea a devenit un fenomen tot mai vizibil în toate colțurile lumii. Creșterea populației urbane a generat o cerere tot mai mare de construcții, ceea ce a dus la impactul urbanizării asupra mediului înconjurător.

Dezvoltarea urbană și mediul înconjurător

Deoarece urbanizarea implică construcții în zonele urbane, aceasta a avut un impact imens asupra mediului înconjurător. Odată cu creșterea numărului de clădiri, s-a intensificat defrișarea pădurilor și a altor zone verzi. Mai mult, construcțiile înseamnă și dezvoltarea infrastructurii, inclusiv de drumuri și autostrăzi, care duc la fragmentarea habitatelor naturale și creșterea poluării fonice.

Impactul urbanizării asupra aerului

Poluarea aerului

Construcțiile – fie ele clădiri sau drumuri – necesită multă energie electrică și combustibil fosil pentru a fi construite și operate, ceea ce duce la emisii de gaze cu efect de seră și alte poluanți în aer. Mai mult, transportul rutier asociat cu urbanizarea este și el o sursă semnificativă de poluare a aerului. În cele din urmă, transportul rutier și constucțiile consumă o cantitate mare de energie, fapt ce poate duce la epuizarea combustibililor fosili.

Efectele schimbărilor climatice

Acest continut necesită acuratate si corectitudine. Înplus, nu se cunosc încă efectele schimbărilor climatice asupra mediului înconjurător. Cu toate acestea, este de așteptat ca urbanele puternic poluate să fie mai afectate în trecutul viitor.

Impactul urbanizării asupra apei

Presiunea asupra resurselor de apă

Construcțiile orașelor aduc presiune și poluare în zonele de resurse de apă. Urbanizarea crește cererea de apă și afectează resursele de apă la nivel local si regional.

Poluarea cursurilor de apă

Comunitățile construite își evacuează deșeurile în sistemul public de canalizare și în apa uzată, ceea ce poate duce la poluarea cursurilor de apă naturală. Mai mult, defrișările din zonele adjacentes cursurilor de apă pot aduce cantități mari de nutrienți care se vor acumula în râuri, lacuri și mări, cauzand excesul de alge si pierderea faunei acvatice.

Impactul urbanizării asupra solului

Pierderea solului ferti

Construcțiile masive și infarastructura asociata poate afecta solul in multiple moduri, inclusiv prin pierderea stratului superior fertil al solului. Indiferent de clasa solului, când este distrus prin defrișare sau construcții, terenul rămas nu mai poate fi cultivat.

Poluarea solului

Construcțiile și zona adiacentă pot fi sursă de poluare a solului prin contaminarea cu petrol, produse chimice și substanțe toxice. Consecintele pot fi grave, deoarece aceste soluri vor fi inutilizabile pentru un lung period de timp.

Concluzie

Urbanizarea are un impact incontestabil asupra mediului înconjurător prin creșterea populației, dezvoltarea infrastructurii și construirea de clădiri, totul ducând la un efect mai mare asupra climei, solurilor și resurselor de apă naturale.