Proprietăți fizice și chimice ale moleculelor organice

economie

Introducere

Moleculele organice reprezintă o categorie importantă de substanțe chimice care stau la baza vieții. Acestea sunt alcătuite din atomi de carbon și hidrogen, dar pot conține și alți atomi precum oxigen, azot sau sulf. Datorită proprietăților lor chimice și fizice speciale, moleculele organice sunt utilizate în diferite domenii, cum ar fi medicina, agricultura, industria alimentară, cosmetica și multe altele. În acest articol, vom discuta despre proprietățile fizice și chimice ale moleculelor organice.

Proprietăți fizice ale moleculelor organice

Punctul de topire și punctul de fierbere

Una dintre cele mai importante proprietăți fizice ale moleculelor organice este punctul de topire și punctul de fierbere. Acestea reprezintă temperatura la care substanța solidă se transformă în lichidă, respectiv temperatura la care substanța lichidă se transformă în gaz.

 • Moleculele organice cu legături simple au puncte de topire și de fierbere mai mici decât cele cu legături duble sau triple.
 • Moleculele organice cu catene mai lungi de carbon au puncte de topire și de fierbere mai mari decât cele cu catene scurte.
 • Moleculele organice cu grupe funcționale polare, cum ar fi alcoolii sau acizii carboxilici, au puncte de topire și de fierbere mai mari decât cele fără astfel de grupe.

Solubilitatea

Solubilitatea reprezintă capacitatea unei substanțe de a se dizolva într-un anumit solvent. Solubilitatea moleculelor organice depinde de o serie de factori:

 • Polarnitatea moleculelor organice - moleculele polare sunt solubile în solvenți polari, iar cele nepolare în solvenți nepolari.
 • Dimensiunea moleculei - moleculele mai mari se dizolvă mai greu decât cele mai mici.
 • Grupările funcționale - moleculele cu grupări funcționale polare, cum ar fi alcoolii sau aldehidele, sunt solubile în solvenți polari.

Densitatea

Densitatea reprezintă masa unei substanțe divizată cu volumul acesteia. Densitatea moleculelor organice depinde de masa moleculară și de forma moleculei.

 • Moleculele organice cu mase moleculare mari au densitate mai mare decât cele cu mase moleculare mici.
 • Moleculele organice cu forme mai compacte au densitate mai mare decât cele cu forme mai lungi și mai subțiri.

Proprietăți chimice ale moleculelor organice

Reactivitatea

Moleculele organice sunt reactivi din cauza existenței legăturilor simple și duble între atomii de carbon. Aceste legături sunt mai ușor de rupere decât legăturile triple sau substanțele ionice. Moleculele organice pot fi transformate prin următoarele metode:

 • Adiție - moleculele cu legături duble sau triple pot reacționa cu alte molecule prin adiție de atomi.
 • Eliminare - moleculele organice pot pierde atomi, cum ar fi apa sau halogenii, pentru a forma legături duble sau triple.
 • Substituție - atomii de hidrogen de pe o moleculă organică pot fi înlocuiți cu alte elemente sau grupe funcționale.
 • Oxidare - moleculele organice pot fi transformate în alți compuși prin reacția cu oxigenul.
 • Redusere - moleculele organice pot fi transformate în alți compuși prin scăderea numărului de atomi de oxigen.

Aciditatea și bazicitatea

Un alt aspect important al proprietăților chimice ale moleculelor organice este aciditatea și bazicitatea acestora. Aciditatea reprezintă capacitatea unei substanțe de a ceda protoni, în timp ce bazicitatea reprezintă capacitatea unei substanțe de a accepta protoni. Aciditatea și bazicitatea moleculelor organice depind de prezența unor grupe funcționale specifice, cum ar fi grupul carboxil sau grupul amino.

 • Moleculele organice care conțin grupul carboxil sunt acizi organici, cum ar fi acidul acetic sau acidul citric.
 • Moleculele organice care conțin grupul amino sunt bazelor organice, cum ar fi aminăle sau proteinele.

Polaritatea

Polaritatea indicate gradul de separare a sarcinilor electrice în moleculele organice. Moleculele cu legături polare sunt considerate polare, iar cele cu legături nepolare sunt nepolare. Polaritatea moleculelor organice poate fi utilizată în diferite domenii, cum ar fi separarea și izolarea compușilor organici, în cromatografie sau spectroscopie.

Concluzie

Proprietățile fizice și chimice ale moleculelor organice sunt esențiale în înțelegerea funcționării și utilizării acestora în diferite domenii. Aceste proprietăți sunt influențate de mulți factori, cum ar fi masa moleculară, forma moleculei, prezența de grupe funcționale sau polaritatea. Înțelegerea acestor proprietăți poate ajuta la dezvoltarea de noi substanțe și la îmbunătățirea celor existente.